Is de inboedelverzekering een noodzakelijke verzekering?

Een inboedelverzekering vormt samen met een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering onderdeel van de woonverzekering.

U zou kunnen twijfelen over de noodzaak van het afsluiten van een inboedelverzekering. Toch is het een verzekering waar u niet zonder kunt. De kans op een grote schade is klein, maar als u schade oploopt kunnen de financiële gevolgen groot zijn.

De belangrijkste verzekerde risico's in de inboedelverzekering zijn de dekkingen tegen brand, storm en inbraak. Waarbij met name het inbraakrisico en het brandrisico de grootste gevaren vormen. De kans op een aanzienlijke schade door brand is klein, maar indien u ermee te maken krijgen loopt het schadebedrag eenvoudig in de tienduizenden euro's.

Wat maakt de inboedelverzekering noodzakelijk?

Een gemiddelde inboedelverzekering kost €7,50 tot €15 per maand. De hoogte van de premie is onder andere afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag en de regio waarin u woont. Het is een relatief dure verzekering, want de verzekerde risico's vinden nauwelijks plaats. Indien u schade lijdt door brand, zal de kans op totaalverlies groot zijn. U krijgt namelijk niet alleen te maken met schade door de brand, maar ook door rookschade en door bluswater. U betaalt dus eigenlijk premie om de kleine kans op een grote schade af te dekken.

Pas op voor een te laag verzekerd bedrag

Het nauwkeurig vaststellen van het verzekerd bedrag is niet mogelijk in een inboedelverzekering. Ten eerste is het moeilijk in te schatten wat de nieuwwaarde is van alle bezittingen in uw huis. Ten tweede zou het verzekerd bedrag steeds gewijzigd moeten worden bij nieuwe aankopen en vervangingen. De meeste verzekeraars werken daarom met zogenaamde inboedelwaardemeters. Op basis van uw huis, inkomen en gezinssituatie wordt het verzekerd bedrag aan de hand van gemiddelden ingeschat. Indien u het verzekerd bedrag uit de inboedelwaardemeter aan gaat houden, kunt u niet onderverzekerd zijn.

Steeds vaker kiezen verzekeraars ervoor om een standaard dekking af te geven tot bijvoorbeeld €100.000. Door deze manier van werken hoeft er geen energie meer gestoken te worden in het bepalen van het verzekerd bedrag. Een nadeel van deze manier van vaststellen is dat de verzekering duur is als u maar voor een beperkt bedrag aan inboedel hebt.

Samenvattend moet het nut van een goede inboedelverzekering niet onderschat worden. Let wel op dat u niet teveel betaalt voor deze verzekering. Ook wat betreft de inboedelverzekering kunt u veel geld besparen door te vergelijken.

Via BespaarWijzer kunt u inboedelverzekeringen vergelijken, en in een oogopslag de goedkoopste inboedelverzekering voor uw situatie vinden.