Opstalverzekering vaak verplicht gesteld

Een opstalverzekering vormt samen met een inboedelverzekering en aansprakelijkheidsverzekering onderdeel van de woonverzekering.

De opstalverzekering biedt dekking tegen schade aan uw eigen woning. Voor de meeste huiseigenaren is dit een noodzakelijke verzekering, want de hypotheekbank legt de verplichting op om deze verzekering af te sluiten. De opstalverzekering wordt ook wel woonhuisverzekering genoemd.

Vaak bestaan er onduidelijkheden over welke bezittingen in uw huis vallen onder de inboedelverzekering en welke onder de opstalverzekering. Alles wat vastgenageld zit aan het huis valt onder de opstalverzekering en als het niet vastgenageld zit, valt het onder de inboedelverzekering. Een bankstel is dus inboedel en waterleidingen, deuren en vastgelijmde vloeren vallen onder de opstalverzekering. Als huurder van een huis hoeft u deze verzekering niet af te sluiten maar als eigenaar wel.

Waar biedt de opstalverzekering dekking tegen?

De belangrijkste dekkingen zijn tegen brand, storm en inbraak, maar de dekking is ruimer. Blikseminslag en waterschade kunnen ook onder de dekking vallen. Overstroming valt er niet onder, maar bijvoorbeeld wel schade door smeltwater en regenval. Sommige verzekeraars bieden een zogenaamde all risk dekking aan. Schade door alle van buitenkomende onheilen vallen onder deze dekking. Bijvoorbeeld schade door het laten vallen van een open verfblik over de vloerbedekking is verzekerd.

Waarom moeten huiseigenaren een opstalverzekering afsluiten?

Bij het verstrekken van een hypotheek legt de bank u de verplichting op om een opstalverzekering af te sluiten. Dit doen zij om te voorkomen dat het onderpand van de hypotheek verloren gaat. Een hypotheek is goedkoper dan een reguliere lening doordat de bank het huis als zekerheid heeft. Indien de huiseigenaar de lasten niet meer kan dragen, kan de bank het huis verkopen om op deze manier de waarde uit te winnen. Door een brand zou het onderpand verwoest kunnen worden, waardoor de bank het uitgeleende bedrag waarschijnlijk niet of niet volledig terug gaat ontvangen.

Een huurhuis hoeft u als huurder niet te verzekeren

De eigenaar van een huis moet het huis verzekeren. De huurder doet er wel verstandig aan om een inboedelverzekering af te sluiten, maar het huis zelf hoeft niet. Eventueel is het wel mogelijk om zelf aangebrachte verbeteringen die vastgenageld zitten aan het huis mee te verzekeren onder de inboedelverzekering. In de meeste gevallen zorgt de verhuurder ook voor de glasverzekering als een onderdeel van de opstalverzekering.

De opstalverzekering sluit u voornamelijk af tegen brandschade. Indien er namelijk brand ontstaat in uw huis, is de schade vaak niet te overzien. Zorg ervoor dat u niet teveel betaalt voor de verzekering. Door te vergelijken kunt u de opstalverzekeringen onderling met elkaar vergelijken.