Vergelijking

Wat doen wij voor u?
Op BespaarWijzer kunt u verschillende producten en diensten vergelijken. Deze producten en diensten kunnen niet op deze website worden afgesloten, maar bij de partnerbedrijven, productaanbieders en/of dienstverleners waar in de vergelijkingsoverzichten naar wordt verwezen. Het gehanteerde bedieningsconcept betreft het zogenaamde execution only model, hetgeen wil zeggen dat deze website geen bemiddeling of advisering verricht.

De getoonde vergelijkingen komen tot stand onder toezicht van gerenommeerde partnerbedrijven en/of Bespaarwijzer Advies. Eventuele bemiddeling en advisering op deze website vinden plaats door de betreffende partnerbedrijven en/of Bespaarwijzer Advies.

Waar verdienen wij aan?
Bespaarwijzer ontvangt een vergoeding van partnerbedrijven, productaanbieders en/of adviseurs voor het doorverwijzen van consumenten naar een bepaald product en/of dienst. Dit betreft bijvoorbeeld het doorgeven van leads en/of offerteaanvragen. Bespaarwijzer kan een vergoeding van de productaanbieder ontvangen als u het betreffende product afneemt. De beloning betreft een vaste vergoeding per product en/of dienst, waarvan de hoogte kan variëren per product en/of dienst.

Hoe komt de vergelijking tot stand?
De vergelijkingsoverzichten en eventuele bemiddeling of advies op BespaarWijzer vinden plaats door gerenommeerde partnerbedrijven en/of Bespaarwijzer Advies. De vergelijkingen zijn tot stand gekomen op de wijze zoals bij het betreffende vergelijkingsoverzicht is vermeld. Uitgangspunt bij de vergelijkingen is dat de producten en/of diensten worden vergeleken op basis van prijs, uitgaande van een aantal vooraf geselecteerde productkenmerken (bij de vergelijkingen zijn belangrijke variabelen op basis waarvan de vergelijking tot stand komt vooraf ingevuld, deze kunnen worden aangepast door de consument).

Het is mogelijk dat de producten en/of diensten op andere punten van elkaar verschillen. Daarop zijn de producten en/of diensten niet vergeleken. Desgewenst kunt u de vergelijking aanpassen op andere factoren zoals productkenmerken.

Bij de vergelijkingen van de producten en/of diensten is uitgangspunt dat deze in beginsel toegankelijk zijn voor alle consumenten in Nederland. Derhalve is er niet rekening gehouden met collectiviteitskortingen en dergelijke. Wij onderzoeken de mogelijkheden om, met als uitgangspunt bovenstaande, wel collectiviteitskortingen mee te nemen.

Opname, beoordeling en positie van een product en/of dienst in een vergelijkingsoverzicht vindt plaats aan de hand van de vermelde uitgangspunten en geschiedt in beginsel op basis van onafhankelijkheid. Voor meer informatie verwijzen wij naar het betreffende partnerbedrijf en/of Bespaarwijzer Advies die de betreffende vergelijking heeft verricht, zie de paragraaf "Onafhankelijk en volledig".

De aanbieders van de getoonde producten en/of diensten hebben geen direct of indirect belang in deze website. Deze website heeft volledige redactionele onafhankelijkheid en vrijheid.

Hoe volledig is de vergelijking?
De vergelijkingen vinden plaats door gerenommeerde partnerbedrijven en/of Bespaarwijzer Advies. Deze partnerbedrijven en Bespaarwijzer Advies streven ernaar om een zo compleet en actueel mogelijk overzicht te geven van de producten en/of diensten. Het is echter helaas niet mogelijk om alle aanbieders te tonen, omdat sommige productaanbieders niet hun medewerking verlenen voor opname. Voor meer informatie verwijzen wij naar het betreffende partnerbedrijf en/of Bespaarwijzer Advies die de betreffende vergelijking heeft verricht, zie de paragraaf "Onafhankelijk en volledig".

Bent U een aanbieder? Wilt U opgenomen worden? Neem svp contact op

Onafhankelijk en volledig
Alle producten worden onafhankelijk vergeleken, en vrijwel alle producten worden volledig vergeleken.

 

Product of dienst

Onafhankelijk

Volledig

Energie abonnement

Ja

Ja1

Internet

Ja

Ja2

Bellen (vast)

Ja

Ja2

TV / Televisie

Ja

Ja2

Autoverzekering

Ja

Merendeel / Ja3

Spaarrekening

Ja

Ja5

Inboedelverzekering

Ja

Ja4

Opstalverzekering

Ja

Ja4

Aansprakelijkheidsverzekering

Ja

Ja4

Rechtsbijstandverzekering

Ja

Ja4

Reisverzekering

Ja

Ja4

Zorgverzekering

Ja

Ja1) Energie.
Bij EnergieVergelijken.nl kunt u alle energie aanbieders van Nederland onafhankelijk vergelijken.

2) Internet, bellen en tv.
Nedconcepts biedt het meest complete aanbod van NL. Deze omvat alle landelijke providers plus meerdere regionale (voornamelijk glasvezel) aanbieders. Meer over Nedconcepts.

3) Autoverzekering.
Voor het bespaaradvies wordt een realtime check gedaan bij het merendeel van de autoverzekeraars via Premie.nl. Indien gewenst kan de gebruiker een analyse doen over het gehele aanbod in Nederland. Deze analyse duurt langer en de consument kan hierbij het resultaat per e-mail ontvangen.
Klik hier om (vrijwel) alle autoverzekeringen van Nederland te vergelijken.

4) Overige financiële producten.
We beschikken zelf niet over de premies, deze data kopen we in bij onderzoeksbureau MoneyView. Hierbij streven wij naar 100% volledigheid. Dat wil zeggen dat alle aanbieders van verzekeringen in Nederland kunnen worden meegenomen in de vergelijking. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de aanbieder. Bepaalde partijen willen hier helaas niet aan meewerken.

5) Sparen. Wij houden zelf de actuele spaarrentes van Nederland bij.

Bent U een aanbieder? Wilt U opgenomen worden? Neem svp contact op