Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande voorwaarden en bepalingen met betrekking tot aansprakelijkheid en copyright van toepassing. Tevens zijn van toepassing ons privacy- en cookiebeleid.

Disclaimer
Alle rechten zijn voorbehouden. Het gebruik van de website is geheel voor eigen risico. BespaarWijzer geeft uitdrukkelijk geen garanties af voor te behalen (maximale) bespaarresultaat, maar geeft enkel een indicatie af van een te verwachten maximale gemiddelde jaarlijkse besparing bij een gemiddelde consument. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Op deze website kunnen consumenten verschillende producten en diensten vergelijken. De producten en diensten kunnen niet op deze website worden afgenomen, maar bij de verschillende partnerbedrijven en/of Bespaarwijzer Advies. De vergelijkingen, adviezen en bemiddelingen vinden plaats door gerenommeerde partnerbedrijven en/of Bespaarwijzer Advies. Lees meer over de totstandkoming van de vergelijkingen.

Copyright
De website en de daarop vermelde informatie is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht berust gedeeltelijk bij derden. Niets op de website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van de website dan wel de betreffende eigenaar van de betreffende auteursrechten.